Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja stanowią ofertę dla kandydatów chcących pogłębić i uszczegółowić wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie adekwatnym do oczekiwań stawianych magistrom administracji przez kluczowych interesariuszy zewnętrznych, tj. podstawowe podmioty administracji publicznej i właściwe im organy administracji publicznej.

 

Program studiów jest ukierunkowany na uzupełnianie treści teoretycznych ustaleniami bezpośrednio nawiązującymi do potrzeb i możliwości praktyki administracyjnej. Problematyka oferowanych 33 przedmiotów dotyczących materii stricte prawnoadministracyjnych odzwierciedla aktualny stan wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania współczesnej administracji publicznej. Odpowiednio wyważone proporcje liczby godzin wykładów w stosunku do liczby godzin ćwiczeń, seminariów, konwersatoriów i warsztatów sprzyjają zdobywaniu zarówno pogłębionej wiedzy, jak i praktycznych umiejętności.

 

 

Nowe, atrakcyjne specjalności na studiach II stopnia

Administracja
penitencjarna i służba kuratorska

Administracja
skarbowa
 

 

 

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej