Bachelor of Business and Administration to 3 - letnie studia licencjackie w języku angielskim. Głównym celem studiów jest dostarczenie absolwentom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obsługi publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, głównie na arenie międzynarodowej.

Student zdobywa szerokie możliwości zatrudnienia zarówno w sferze biznesu prywatnego, jak i sektorze publicznym.

  • O przyjęcie na studia mogą ubiegać się zarówno obywatele polski, jak i cudzoziemcy
  • Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie zaświadczenia lub certyfikatu języka angielskiego na poziomie B2
  • Szczegółowo opisane warunki rekrutacji:  www.wpae.uni.wroc.pl

 

Bachelor of Business and Administration - new full-time, with tuition fees, taught entirely in English BA studies are provided at the Faculty of Law, Administration and Economics. Three years' Bachelor program with specialisations:

  • Business
  • Finance
  • Governance.

They enable to obtain a diploma recognized in international environment, confirming the acquisition of specialist knowledge and skills that open the way to work in many business professions. Graduating from the program can open doors to exciting career opportunities in business, such as managing a multinational corporation, consulting, marketing, starting your own business, offering profitable investment and financial guidance, or running a nonprofit organization.

 

 

Kierunki w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii / Other programs in English:

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej