Nowe specjalności na kierunku Administracja

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Administracja usług publicznych
 • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Gospodarka mieniem publicznym 
 • Doradztwo podatkowe i podatki
 • Administracja penitencjarna i służba kuratorska

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 3-letnie pierwszego stopnia (licencjat) 

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Prawo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia innowacji

 

Nowe specjalności na kierunku Ekonomia 

Studia 2-letnie drugiego stopnia (magisterskie)

 • Prawo w biznesie
 • Gospodarka światowa
 • Doradztwo podatkowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia i społeczeństwo

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej