Specjalność Administracja w organizacjach międzynarodowych (Administration in International Organizations – AIO) na kierunku Administracja na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego została utworzona w 2011 roku jako odpowiedź na wzrost potrzeb kadrowych organizacji międzynarodowych.

Głównym celem studiów Administracja w organizacjach międzynarodowych jest przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organach Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Do niedawna administracja publiczna była kształtowana prawie wyłącznie w strukturalnych ramach poszczególnych państw. Innymi słowy, administracja publiczna w poszczególnych państwach była do niedawna administracją narodową. Taką zresztą ciągle jest i w przyszłości w znaczącym stopniu nadal będzie. Jednocześnie od wielu lat obserwujemy wyłanianie się administracji międzynarodowej i transnarodowej.

 


Kierunki w języku angielskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii:

 

 

Szybki kontakt

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 więcej